Vilkår & afbestillingsregler

FOR KURSER OG SELSKABER

Afbestilling eller justering

I tilfælde af afbestilling, som foretages mindre end 60 dage før planlagt startdato, beregner Strandhotellet Blokhus sig et afbestillingsgebyr (erstatning) svarende til 40% af den bekræftede pris.

Foretages afbestillingen mindre end 30 dage før planlagt startdato beregner hotellet sig et afbestillingsgebyr svarende til 75% af den bekræftede pris.

Afbestillingsgebyret kan helt eller delvist fratrækkes prisen på et fremtidigt arrangement afholdt inden for et år, og på en værdi af mindst samme størrelse, som det aflyste arrangement.

Reducering af arrangementet indtil 5% af det i ordrebekræftelsen anførte deltagerantal kan dog ske omkostningsfrit indtil 24 timer før arrangementets starttidspunkt. For så vidt angår arrangement i weekends eller på helligdage dog kun indtil kl. 10.00 den umiddelbart forudgående hverdag. Derefter faktureres afmeldte eller udeblevne deltagere til fuld pris.

Ved afbestilling – som altid skal foretages skriftligt – forstås annullering, reduktion, afkortning, omplacering og lignende væsentlige ændringer i forhold til ordrebekræftelsen.

Planlægning

Senest 10 dage før ankomst bedes fremsendt følgende info:
* Navneliste til brug for fordeling af værelser
* Program med angivelse af de ønskede spisetider
* Eventuelle ønsker til bordopstilling og AV-udstyr.
* Eventuelle krav til opsplitning af regning eller fakturering via EAN

Betalingsbetingelser

Priserne er opgivet som nettopriser og baseret på samlet afregning.
Ønsket regningen splittet op på forskellig vis eller tilsendt via EAN, skal dette meddeles på skrift inden ankomst. Meddeles opdelingen af regningen først efter ankomst, tillader vi os at opkræve et gebyr pr. udstedt faktura.
8 dage netto kontant fra fakturadato.

Skader

Er der i forbindelse med et arrangementet udøvet hærværk eller fremkommet skader på inventar, hæfter selskabet for dette.

Varighed

Af hensyn til bevillingen, stopper vi udskænkning af alkohol kl. 05.00.
Alt efter arrangementets art er et i bekræftelsen defineret tidsrum inkl. i prisen.

Depositum

Ved private selskaber opkræves et depositum på kr. 5.000,- ved reservation af lokalet.
2. rate svarende til 50% af det bekræftede arrangement forfalder 1. måned før selskabet.
Depositum og ratebetaling fratrækkes den endelige afregning ved afrejsen.

Samtykke

Ved booking af et ophold på Strandhotellet (både privat og business), uanset hvorigennem bookingen er foretaget, gives automatisk samtykke til at modtage en SMS med et link til: “Praktisk information om opholdet samt mulighed for at bestille yderligere fordele, som kan gøres brug af før, under eller efter opholdet.”

SMS’en fra Goodiepack er tiltænkt som et redskab til at højne serviceniveauet, da vores gæster her kan finde svar på eventuelle spørgsmål og ligeledes gøre brug af fordelagtige tilbud i løbet af opholdet. Vi håber at dette vil bringe glæde og gavn.

Spørgsmål omkring samtykket kan stilles i hotellets reception.

[instagram-feed]

Strandhotellet Blokhus

læs alle anmeldelser
rating103 anmeldelser Nr. 2 af 3 hoteller i Blokhus
Sønder I By 2, Blokhus 9492 Danmark