Lederudvikling

2-DAGES INTENSIVT KURSUS FOR LEDERE

På Strandhotellet ønsker vi at bidrage til den skabende og kreative kraft, der løfter mulighederne i ledelsesrummet ud i nye dimensioner for udvikling og forandring. Det betyder at vi gør os umage med at tilrettelægge særlige ledertræningsforløb i vores helt unikke rammer. Sammen med vores dedikerede outdooraktører og kursusudbydere, Vildmarks-Jon og Uhrehøje – træning, outdoor og events, vil lederkurset udnytte og inddrage Strandhotellets kontraster i sanselige set-ups mellem luksuriøse faciliterer og dets beliggenhed i vestkystens vilde klitlandskab i feltet mellem kyst og skov.

Dette ledertræningskursus vil aktivt føre jer gennem et teoretisk oplæg i vores velindrettede lokaler og herefter udspille sig i praksis, hvor naturen spiller ind til at skærpe sanserne til at sætte spot-on på den ønskede forandring og udvikling. Her vil vi bl.a. arbejde med den synergi, der styrker de kraftfulde relationer, der skal bære den organisatoriske medstyring fra strategi og direkte til omsætning i kerneopgaven.

I en forventningsafstemning mellem jer og vores kursusledere tilrettelægger vi et teoretisk oplæg, som bygger bro til aktiviteterne, der har til formål at træne de ønskede færdigheder.

2-dages kursusprogram for ledere
Det bliver et miks mellem korte teorier, og opgaver der kræver handling. Vi tager udgangspunkt i Team Performance-tanken, og lader det være en fælles platform for de aktiviteter vi laver sammen. Hovedelementerne er planlægning, udførsel og læring.

Vi vil tale forskellighed – og her kan Teamet allerede nu arbejde med en model (DISC eller lignende).
Vi kan også benytte en motivationsanalyse som benytter 7 karakterer, hvor vi har individet og Teamets profil i fokus.
Dette aftales separat, og bliver gennemført inden fremmøde.

Træning af samarbejdet
Samarbejdet i Teamet, står sin prøve i alle opgaver. Med skiftende ledere (JER) som drivkraft, og med ansvaret for den løsning/det resultat der skabes sammen.

Træning i konstruktiv feedback
Efter hver opgave gives der feedback til den enkelte leder. Her kan omdrejningspunktet være ud fra en personlig målsætning, værdier ol.
Der vil ligeledes være Teamrefleksion, fx hvordan præsterede i sammen.

Opsamling af læringspunkter
Opsamling og læring sker på plancher, som i får med hjem. Disse plancher er det visuelle udtryk, der skal holde fokus på den vigtige læring der er opstået.

Hvad vil ”jeg” som leder gøre anderledes i morgen
Egen refleksion, er den læring gennem egen oplevelse der skal være med til at udvikle hver enkelt individ som leder, menneske og kollega. Der bliver igennem hele forløbet tid til at skrive egne læringsnoter i udleveret kinabog, her vil fokus især være at dele de vigtigste udviklingspunkter, samt fremtidigt fokus punkt.

[instagram-feed]

Strandhotellet Blokhus

læs alle anmeldelser
rating103 anmeldelser Nr. 2 af 3 hoteller i Blokhus
Sønder I By 2, Blokhus 9492 Danmark